ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای سلامت اجتماعی داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

چک لیست تهیه ساب میشن

به عنوان قسمتی از روند ساب میشن ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ساب میشن اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن چک بزنند.

 1. چنانچه این چک لیست هشتگانه  تیک نخورد مقاله سابمیت نمی شود. ولی اگر بدون انجام آنها مقاله سابمیت شود از بررسی اولیه سردبیر عبور نخواهد کرد. شرط آغاز داوری کامل بودن الزامات خواسته شده و اجزای چک لیست می باشد.
 2. اسامی همه نویسندگان در سامانه مجله و صفحه اول مقاله ثبت شده است

 3. ایمیل همه نویسندگان در سامانه مجله و صفحه اول مقاله ثبت شده است
 4. ایمیل نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی می باشد
 5. وابستگی (افیلیشن) همه نویسندگان در سامانه مجله و صفحه اول مقاله ثبت شده است
 6. شناسه ارکید همه نویسندگان در سامانه مجله  ثبت شده است
 7. متن کپی رایت (متن تائید و واگذاری حق مولفین) دانلود و بعد از تکمیل توسط ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول ارسال شده است
 8. کد اخلاق در قسمت قدردانی ثبت شده است
 9. الزامات پذیرش مقاله را در سایت مجله مطالعه کرده و مفاد آن را می پذیریم
 

متن کپی رایت

 علاوه بر تائید این متن با زدن تیک در Box زیر فایل کپی رایت (متن تائید و واگذاری حق مولفین) دانلود و پس از امضاء اسکن شده و با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول به ایمیل مجله (chj@sbmu.ac.ir) ارسال شود. همچنین فایل اسکن شده بصورت فایل مکمل در سایت مجله آپلود شود. 

 •  این مقاله حاصل کار پژوهشی اینجانبان بوده و در انجام تحقیق و نوشتن مقاله تمام اصول اخلاقی پژوهش و شرکت کنندگان در تحقیق را رعایت کرده ایم.
 • این مقاله قبلاً در هیچ مجله ای چاپ نشده، در دست بررسی مجله دیگری قرار نداشته و بطور همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا زمانی که در دست بررسی مجله سلامت اجتماعی می باشد، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد
 • همه نویسندگان شرایط نویسنده بودن را داشته و حق نویسندگی افراد دیگری ضایع نشده است و هیچگونه تعارض منافع در مورد این مقاله وجود ندارد
 • تمام قسمت های مقاله را خوانده و جایگاه خود را در لیست نویسندگان تائید می نمائیم
 • الزامات پذیرش مقاله را در سایت مجله مطالعه و مفاد آن را می پذیریم