دوره 3, شماره 3

تابستان 1395

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران PDF XML
فریبا زمان خانی, کامبیز عباچی زاده, سهیلا امیدنیا, علیرضا ابدی, محمدعلی حیدرنیا 181-189
ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES) PDF XML
زینب محمدعلی پور, سید هادی سید علی تبار, سارا بامداد, علی زاده محمدی, مائده سادات اعتصامی 190-199
پیش¬بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک¬های تفکر زنان متأهل شهر تهران PDF XML
فیروزه کیهان, سوسن صابر 200-210
تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری PDF XML
سعید ایمانی, مریم زارع, علیرضا آقا یوسفی, حسین زارع, فرهاد شقاقی 211-218
روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی PDF XML
سارا بنفشه افشان, احمد جنیدی جعفری, علی اسرافیلی, روشنک رضایی کلانتری 219-227
سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان PDF XML
زهرا سپهرمنش, سید علیرضا مروجی 228-238
بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران) PDF XML
فاطمه دمیرچی, آناهیتا خدابخشی کولایی 239-247
دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی PDF XML
سمیه بهرامی, مجتبی راجی, نصرت بهرامی 248-255


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.