دوره 3, شماره 4

پاییز 1395

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی PDF XML
هدی سادات موسوی, آناهیتا خدابخشی کولایی 261-269
نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393 PDF XML
فریما محمدی, نشانه پاکدامن, شهنام عرشی, علی اصغر کلاهی 270-277
سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی PDF XML
الهام قربانیان, هادی محمدلو, مجتبی حبیبی عسگرآباد, فاطمه حسن آبادی 278-288
نظرات کارکنان واحد بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد عوامل مؤثر بر سزارین های بدون دلیل پزشکی PDF XML
علی اصغر کلاهی, ناریا ابوالقاسمی, فریما محمدی, فرناز اهدایی وند 289-298
نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج PDF XML
الهه نژادکریم, طاهره سعیدی فرد, نرگس وحیدنیا, خدابخش احمدی 299-306
بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار PDF XML
علی قائدنیای جهرمی, جعفر حسنی, شیوا فرمانی شهرضا, فرشاد زارعی 307-318
نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه PDF XML
علی تقوایی نیا, اسحق رحیمیان بوگر, آمنه معاضدیان 319-329
استرس فرزند پروری مادران کودکان عقب مانده ذهنی، نابينا، ناشنوا و معلول جسمي-حرکتي PDF XML
محمد کاظم عاطف وحید, مجتبی حبیبی, احمد عاشوری, سید هادی سید علی تبار 330-341


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.