دوره 4, شماره 1

زمستان 1395

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله یا سخن ویژه

انباشت ثروت با انباشت دود در ریه های جامعه! PDF XML
سیمین کاظمی 1-3

مقاله پژوهشی اصیل

وزن پیش از بارداری و رابطه آن با دریافت لبنیات در زنان باردار نحت مراقبت مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 1394 PDF XML
مینا بیت اللهی, حسن عینی زیناب, زینب مسلمی, شبنم حسینی, آرزو رضازاده 4-14
سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب PDF XML
علی سروستانی, سید هادی سید علی تبار, سارا بامداد, مجتبی حبیبی, طاهره سعیدی 15-23
اثر بخشی امید درمانی گروهی بر تصویر بدنی و رضایت جنسی مردان معتاد شهر تهران PDF XML
آناهیتا خدابخشی کولایی, محمود اسلامی, فریما محمدی 24-33
مقایسه رضایت از زندگی، سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در زنان مطلقه پیشنهاد دهنده طلاق و غیر پیشنهاد دهنده طلاق PDF XML
فرامرز آسنجرانی, نسیم گله دار, فرشته حسنی اسطلخی, محمد دلاور نقابی, عباس شاهوردی, سولماز رجامند 34-41
مشارکت اجتماعی در سلامت در میان جمعیت عمومی شهر کرمانشاه: نقش پیش بین عوامل شخصیتی و خودکارآمدی PDF XML
سهیلا رشادت, علی زکی یی, پروانه کریمی, سعید کماسی 42-54
بررسی مقایسه ذهن‌آگاهی به شیوه گروهی با متادون درمانی بر سلامت روان معتادان مواد مخدر سنتی PDF XML
امیر حسین جهانگیر, سعید ایمانی, عباس مسجدی آرانی, سید حسین مجتهدی 55-66
تاثیر عوامل اجتماعی اقتصادی بر گرایش به سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران در سال 1394 PDF XML
رحمان نصرالهی, ساره دانشگر, مهناز افشاری, رسول کرانی بهادر, سعید رستم پور, مریم رادین منش 67-75


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.