دوره 4, شماره 2

بهار 1396

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله یا سخن ویژه

کودکان کار: در جهانی که هرگز نساخته‌اند! PDF XML
سیمین کاظمی 76-78

مقاله پژوهشی اصیل

شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی PDF XML
عبدالصالح زر, پروانه کران خسروی, محمد امین احمدی 79-89
الگوی پيش¬بيني خشونت¬هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه¬هاي شخصيتي و سابقه كودك آزاري همسران در شهر اصفهان PDF XML
سهیلا شریعت, غلامرضا منشئی 90-98
نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات PDF XML
هاشم جبرائیلی, جعفر حسنی, مجتبی حبیبی عسگرآباد 99-109
رابطه مشکلات روانی مادر و خشونت خانوادگی با مشکلات رفتاری کودکان کم توان ذهنی PDF XML
آزیتا پورواحد, مجتبی امیری مجد 110-117
رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی PDF XML
شیرین ترکش دوز, پگاه فرخزاد 118-126
پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه PDF XML
مریم زارع المشیری, سوسن صابر 127-136
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی PDF XML
فاطمه خراسانی, زهرا شعبانی 137-146
مقایسه نگرش‌های ناکارآمد، اهمال‌کاری و سبک‌های تصمیم‌گیری در معتادان، با و بدون سابقه عود PDF XML
فاطمه حسن آبادی, مجتبی حبیبی عسگرآباد, ابوالقاسم خوش کنش 147-155


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.