دوره 4, شماره 4

پاییز 1396

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله یا سخن ویژه

پیامدهای بهداشتی زندان های شلوغ و ضرورت مداخله برای پیشگیری PDF XML
سیمین کاظمی 254-255

مقاله پژوهشی اصیل

طراحي الگوي مدیریت برنامه‌های توسعه ایران در حوزه سلامت در سطوح ملی، استانی و شهرستان PDF XML
بهزاد دماری, علیرضا حیدری 256-264
مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک های دلبستگی در دانش‌آموزان با و بدون نافرمانی مقابله‌ای PDF XML
حمید کارگربرزی, سپیده شیشه فر, علیرضا جعفری, الهام قربانیان, عسکر چوبداری 265-274
رابطه عملکرد خانواده، خشونت خانوادگی و رابطه ولي فرزندي با رفتار قربانیان زورگویی در بین دختران دبیرستانی PDF XML
فهیمه پورمند, فرشاد محسن زاده, علی قائدنیای جهرمی 275-285
تبيين نيازهاي مربيان بهداشت در آموزش رفتارهاي بهداشتي به دانش‌آموزان : يک مطالعه کيفي PDF XML
بابک نعمت شهربابکی, آرزو فلاحی 286-297
تفاوت کارکرد شناختی مغز سالمندان مرد فعال و غیرفعال ساکن در سرای سالمندان ( مطالعه مورد شاهدی شهر تهران) PDF XML
آناهیتا خدابخشی کولایی, سعید سبزی, حسین شهدادی, فریما محمدی 298-305
دیدگاه پزشکان هیأت علمی و دستیاران در رابطه با طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PDF XML
ملیحه مولوی, رضا شکرریز فومنی, اهورا احمدی, علیرضا ابدی, ژاله عبدی, خاطره حنانی 306-316
مقایسه استرس فرزند پروری در مادران کودکان مبتلا به سرطان PDF XML
فاطمه هاشمی, سارا سپهوند, مجتبی حبیبی, مرضیه گنجوی, مهتاب میرزایی 317-327
بررسی شیوع سوءرفتار با کودک و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در خانواده های شهر کرج PDF XML
هنگامه بلورساز مشهدی 328-339
ميزان پاسخ ايمني ناشي از واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مراكز دياليز منطقه تحت پوشش مركز بهداشت شمال تهران در سال 1395 PDF XML
حسین حاتمی, پروانه موفق 340-348
رابطه خود کارآمدی و تجربه های یادگیری با عوامل بافتی و موفقیت تحصیلی PDF XML
شکوفه متقی, منوچهر فلاح 349-357
شیوع عوامل خطر عمده بیماری های فلبی وعروقی در کارکنان بانک های استان گیلان- 1395 PDF XML
زهرا محتشم امیری, محمد اسدیان راد, محمد خادملو, زهرا عباسی رنجبر, عباس جعفری شکیب, مریم کیائی, لیلا کوچکی نژاد 358-366


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.