دوره 5, شماره 1

زمستان 1396

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله یا سخن ویژه

تاریخچه کوتاهی از پیدایش و گسترش پزشکی اجتماعی در ایران PDF XML
حسینعلی رونقی 1-10

مقاله پژوهشی اصیل

سرطان پستان در ایران: میزان ها، پراکندگی و عوامل مرتبط PDF XML
کامبیز عباچی زاده, عبدالرضا مرادی کوچی, علی قنبری مطلق, احمد کوشا, رضا شکرریز فومنی, امیر عرفانی 11-21
شیوع آلودگی های انگلی روده ای در عرضه کنندگان مواد غذایی متقاضی کارت بهداشت در مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1395 PDF XML
حسین حاتمی, ویکتوریا آذربرزین 22-29
نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران در خصوص نظام کشوری مراقبت از سل PDF XML
سمیه سهرابی, ساره شاکریان 30-38
نقش مؤلفههای بخشودگی بین فردی در پیش بینی بهزیستی روانی در دانش آموزان متوسطه شهر تبریز PDF XML
امید ابراهیمی, تورج هاشمی, دل آرام محمدی 39-47
مقایسه رشد اجتماعی، شناختی-حرکتی و مشکلات رفتاری دانش آموزان اول ابتدایی برخوردار و نابرخوردار از خدمات مهد کودک PDF XML
بهرام موحدزاده, راضیه صفایی اردکانی 48-56
ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه مدل سرمایه گذاری در روابط بین زوجین PDF XML
مهدی قزلسفلو, سید هادی سید علی تبار, مژگان میرزا, مریم واشقانی فراهانی 57-66
اثربخشی درمان گروهی هیجان¬مدار بر امید و افکار خودآیند منفی زنان مطلقه PDF XML
الهه محمودوندی باهر, محمدرضا فلسفی نژاد, آناهیتا خدابخشی کولایی 67-76
نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی کارکنان انتظامی PDF XML
حسین رستمی, حمزه احمدیان, تورج هاشمی, امید مرادی 77-86
بررسی نيازهاي آموزشي قطب‌هاي آموزشي و تحقيقاتي علوم پزشكي: نقشه راه قطب‌هاي علمي آموزشي و تحقيقاتي علوم پزشكي PDF XML
بهزاد دماری, کامران کامروا, سیامک کاظمی اصل, نادر ممتاز منش, عباس وثوق مقدم, حسین میرزایی 87-93
نقش همسرآزاری در فرسودگی زناشویی زنان: اثر تعدیل کننده مکانیسم‌های مقابله با استرس PDF XML
بیتا داساربند, لیلی پناغی, فرشته موتابی, هما شهبازی 94-104


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.