دوره 5, شماره 2

بهار 1397

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

رابطه فعالیت ورزشی با سلامت اجتماعی و هوش معنوی پرستاران PDF XML
سلمان علوی, محمد امین احمدی, عبدالصالح زر 94-102
مقایسه ذهن‌آگاهی و خودشفقتی در زنان دارای شاخص توده بدنی بالا و طبیعی PDF XML
محسن کچویی, جعفر حسنی, علیرضا مرادی, علی فتحی آشتیانی 103-112
طغیان بیماری اسهال مرتبط با آب آشامیدنی در شهرستان پردیس، تهران در سال 1392 PDF XML
مهرداد استرحامیان, حسین معصومی اصل, احمدرضا فرسار, طیبه شفیع زاده, کورش اعتماد, زهرا خرمی 113-121
آیا ترکیب بدن و وزن یک فرد می تواند بر تصویر ذهنی وی از یک اندام ایده آل تأثیر گذار باشد؟ PDF XML
مجید دنیایی, کورش جعفریان, جلال حجازی 122-131
مقایسه افسردگی و سلامت عمومی در سالمندان عادی و سالمندان قربانی انواع خشونت خانگی شهرستان ساوجبلاغ- ایران PDF XML
مریم یکه فلاح, سعید ایمانی, میترا برجی, مریم صدیق پور, بهرام قیطرانی, مهدی خردمند, شهربانو قهاری 132-140
وضعیت تکامل کودکان یک ساله در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری جهرم: ارزیابی براساس پرسشنامه سنین و مراحل PDF XML
زهرا خرمی, اعظم نامدار 141-150
اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگیزش پیشرفت و کیفیت زندگی در مدرسه دانش¬آموزان دختر متوسطه شهر ساری PDF XML
افتخار سادات صمدی, رمضان حسن زاده, یار علی دوستی 151-158
پیامدهای فردی و اجتماعی شکایت از قصور پزشکی در میان پزشکان: یک مطالعه کیفی PDF XML
سیمین کاظمی, محمداسماعیل ریاحی 159-170
پیش بینی افسردگی براساس رضایت، تعارضات و بی ثباتی زناشویی در زنان متأهل شهر اهواز PDF XML
پروانه بهمنی مکوندزاده, عباس امان اللهی 171-180
اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تمایز یافتگی و تعارضات زناشویی در زنان مراجعه¬کننده به خانه¬های سلامت تهران PDF XML
محمد محمدی پور, حمیده شجاعی 181-188


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.