دوره 5, شماره 4

پاییز 1397

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

طراحی الگوی رتبه‌بندی سلامت محوری کارفرمایان کشور PDF XML
بهزاد دماری, حسین المدنی, غلامرضا بستان منش, عارف وهاب زاده, سهند ریاضی اصفهای 303-310
اثر تعاملی جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار بر فرسودگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران PDF XML
فریبا ابراهیمی تازه کند, پریوش وکیلی, فریده دوکانه ای فرد 311-318
عوامل خطر و محافظت کننده استعداد اعتیاد نوجوانان دبیرستانی PDF XML
علی زینالی, حسن پاشا شریفی 319-327
نقش واسطه‌ای امیدواری در رابطه بین هراس اجتماعی و تاب‌آوری با بهزیستی ذهنی در دانشجویان PDF XML
مریم قویدل, حیدر علی زارعی 328-337
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر راهبردهای مقابله ای و تحریف های شناختی زنان باردار PDF XML
نسیم آقامیری, مژگان نیکنام 338-345
پیش‏ بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس جوّ عاطفی خانواده و خودپنداره PDF XML
علی - شیخ الاسلامی, سجاد - رئیس قره درویشلو, پژمان - هنرمند قوجه بگلو 346-354
سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1395 PDF XML
علی خالویی, سیده مریم کرامتی 355-365
رابطه حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی و سرزندگی با اضطراب حاملگی زنان نخست‌زا PDF XML
نیلوفر ذاکر, زهرا دشت بزرگی 366-374
تدوین مدل علّی پیش بینی پایداری روابط زناشویی در زوجین مواجه شده با بی وفایی PDF XML
ملیحه شیردل, سیمین حسینیان, سید علی کیمیایی, محمدرضا صفاریان 375-385

مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز

چالش ها و مشکلات پروژه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) در نظام سلامت: یک مطالعه مروری PDF XML
احسان زارعی, تارا مقدس فر, وحید عیدخانی 386-402


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.