دوره 6, شماره 1

زمستان 1397- 12 مقاله

Issue XML

 

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

مقایسه تنظیم شناختی-هیجان، کارکردهای اجرایی و تکانشگری در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و عادی PDF XML
بابک کشوری, غلامرضا ثناگوی محرر 1-10
رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی با سبک زندگی و ارتباط با والدین PDF XML
ثریا ضامن یامچی, زهره صیادپور 11-18
تاثير آرام سازي پيش رونده عضلاني بر استرس ادراك شده و اجتناب شناختی دانشجویان PDF XML
حجت حسین اوغلی, محمد رضا اسمعیلی, فرشاد تجاری 19-25
مقایسه انعطاف پذیری شناختی و بازداری هیجانی در افراد مبتلا به اگزما و افراد عادی PDF XML
سمانه آقاپور, مینا مجتبایی 26-34
سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت بر حسب جنس و رشته تحصیلی PDF XML
زهرا کرمانی مامازندی, محمدعلی محمدی فر 35-43
نقش الگوها و کنترل‌های محافظت کننده خانوادگی، همسالان، مدرسه و همسایگان در پیش‌بینی رفتارهای انحرافی در نوجوانان PDF XML
مجتبی حبیبی عسگرآباد, نیکزاد قنبری, مولود سییوندیان, هانیه مهدی زاده هنجنی 44-52
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد امید درمانی بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی زوجین PDF XML
میثم شکرایی, مریم مقدم نوری, مهدی قزلسفلو, فرحناز بالوردی 53-60
پیش بینی کننده های رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی PDF XML
سکینه رخشنده رو, حسین حاتمی, شهناز دلبرپور احمدی 61-69
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری نوجوانان بدون سرپرست خانوار PDF XML
زهرا بحرینی, غلامرضا ثناگوی محرر 70-79
بررسی روابط ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری اضطراب و فرا نگرانی با اختلال بد شکلی بدن PDF XML
محمدرضا اسمعیل نیا, یار علی دوستی, بهرام میرزاییان 80-89
کشف عناصر کلیدی بهزیستی مسیر شغلی: یک مطالعه کیفی براساس تعاریف جدید PDF XML
سید هادی سید علی تبار, محمد رضا عابدی, پریسا نیلفروشان 90-98
ارتباط خود مراقبتی در بارداری با حمایت اجتماعی و استرس درک شده در زنان باردار در بیمارستان 29 بهمن تبریز PDF XML
سمیه نقی زاده, آزیتا فتح نژاد کاظمی, طیبه قویدل 99-107


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.