دوره 6, شماره 2

بهار 1398- 14 مقاله

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله یا سخن ویژه

سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی ایران: مرحله خردورزی PDF XML
علی اصغر کلاهی 108-111
تحولات فرهنگی، تداوم باروری پایین و سیاست جمعیتی ایران PDF XML
امیر عرفانی 112-115

مقاله پژوهشی اصیل

دلایل عدم تمایل به فرزندآوری در شهر تهران PDF XML
امیر عرفانی, جواد شجاعی 116-129
ارتباط تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت با عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395 PDF XML
طیبه درونه, زهره شیخان, ملیحه نصیری, گیتی ازگلی 130-138
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تعارض کار- خانواده و بهزیستی روان شناختی زنان متاهل شاغل در شرکت مخابرات PDF XML
آمنه حاجی کرم, محمد قمری, مجتبی امیری مجد 139-148
رابطه بین تنظیم هیجانی، انعطاف پذیری کنشی و خودکارآمدی با خلاقیت هیجانی هنرمندان نقاش شهر اهواز PDF XML
سهیلا خواستاری, پرویز عسگری 149-156
اثربخشی طرحواره درمانی، درمان مبتنی بر شفقت و رفتار درمانی دیالیکتیکی بر تعارضات زناشویی زنان مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهرستان های تنکابن و رامسر PDF XML
احترام قاسم آبادی, جواد خلعتبری, شهره قربان شیرودی, محمدعلی رحمانی 157-164
مقایسه کیفیت زندگی، عدم تحمل بلاتکلیفی و استرس والدگری در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی و مادران دارای فرزند عادی PDF XML
نرجس بیابانی, اسماعیل خیرجو, پروانه علایی 165-173
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر صمیمیت زناشویی زوجین در آستانه طلاق PDF XML
امین عسگری, کوروش گودرزی 174-185
ارتباط بین استفاده از شبکه‎های اجتماعی مبتنی بر موبایل و وضعیت روابط اجتماعی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1396 PDF XML
رضوان مرادی, کبری رشیدی, افروز کرزبر, شیرین پیرزاد, مهدی بیرجندی 186-195
پیش بینی افکار خودکشی بر اساس معناداری زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان PDF XML
میترا برجی, الهه فرشادنیا, زهرا خرمی, شهربانو قهاری 196-207
نقش پیش بینی کننده ناگویی هیجانی در رضایت و بخشش زناشویی در میان زنان دارای شخصیت ضد اجتماعی PDF XML
زهرا بحرینی, بابک کشوری, علی فرنام 208-216
عوامل پیش ینی کننده اعتیاد به مواد مخدر زنان در استان گلستان PDF XML
علیرضا قربانی, اکرم محمدی نیکو 217-226
مقایسه تنظیم شناختی هیجانی و سبک های هویتی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار PDF XML
بهمن اکبری, نورا خوش چین گل, نسرین نادری فر, نصیبه موسی زاده 227-235


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.