دوره 7

ویژه نامه اختصاصی COVID-19

Issue XML

این ویژه نامه بصورت پیوسته می باشد.

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

روند آینده بیماری کرونای جدید در جهان: بروزرسانی مقاله منتشر شده PDF XML
کامبیز عباچی زاده 1-2

مقاله مروری

مروری بر روند گسترش همه گیری بیماری کرونای جدید در ماه های آینده بر مبنای مدل سازی های انجام گرفته در جهان PDF XML
کامبیز عباچی زاده 10-19

گزارش کوتاه

چه کنیم که مردم کرونا را جدی بگیرند؟ PDF XML
حمید سوری 20-23


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.