دوره 2, شماره 1

زمستان 1393

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

مقایسه میزان فعالیت بدنی و شاخص توده بدنی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با بیماران غیر مبتلا PDF XML
پونه دهقان, محمد میوه چی, الهام ایزدی, فریما محمدی, محمد رضا سهرابی 1-8
سنجش سازه هاي الگوی باور سلامتی در زمينه خود مراقبتي دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به شبکه بهداشت جنوب تهران PDF XML
یلدا سلیمان اختیاری, فرشته مجلسی, عباس رحیمی فروشانی 9-18
الگوی رفتارهای تغذیه ای دختران دبیرستانی منطقه شمال تهران PDF XML
شهنام عرشی, بیتا قنبری, کامبیز نعمتی, یلدا سلیمان اختیاری, شریف ترکمن نژاد, علی اصغر کلاهی 19-30
تعیین کننده¬های اجتماعی سلامت از دیدگاه زنان مبتلا به بیماری تالاسمی: یک مطالعه کیفی PDF XML
ابوتراب طالبی, کبری واعظی 31-39
حمایت اجتماعی ادراک شده خانواده و دوستان و طرحواره های ناسازگار اولیه در نوجوانان پسر و دختر بزهکار و غیر بزهکار PDF XML
آناهیتا خدابخشی کولایی, فاطمه علیزاده, لادن منصور, تقی پور ابراهیم, محمدرضا فلسفی نژاد 40-49
نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول در زمینه خود مراقبتی PDF XML
نصرت بهرامی, سیده زهرا پژوهیده, سلماز محمدی شوسی کشته, الهام مراغی 50-56
سند همکاری بین بخشی برای کاهش عوامل خطر سرطان زا: روش انجام و تحلیل ذینفعان PDF XML
علي اصغر كلاهي, كامبيز عباچي زاده, علی گل محمدی, الهام ایزدی, احمدرضا فرسار 57-63
میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392 PDF XML
محمد حسین صافی, شریف ترکمن نژاد, شهنام عرشی 64-71


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.