دوره 2, شماره 2

بهار 1394

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

اثربخشی درمان گروهی پذیرش وتعهد بر افسردگی و تصویربدنی در زنان مبتلا به چاقی PDF XML
بهاره غلامحسینی, آناهیتا خدابخشی کولایی, داوود تقوایی 72-79
مقایسه رفتارهای تغذیه ای و شاخص توده بدنی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با بیماران غیر مبتلا PDF XML
علی اصغر کلاهی, رخشانه پاکدامن, محمد میوه چی, پونه دهقان 80-87
بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان در مرکز بهداشت شمال تهران PDF XML
محمدحسین صافی, فریما محمدی, ایمان عموزاده, شهنام عرشی 88-97
ارزیابی میزان دستیابی به هدف ارتقاء سلامت مادران در سند توسعه هزاره سوم در دانشگاه علوم پزشکی دزفول PDF XML
فاطمه تیرکش, نصرت بهرامی, سمیه بهرامی 98-105
نیازسنجی آموزشی مربیان بهداشت از دیدگاه مربیان و مدیران مدارس شهرستان کوهدشت PDF XML
طیبه اسدی ملک آبادی, محمود ابوالقاسمی, محبوبه عارفی 106-116
تحلیل عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر سلامت روان در ایران PDF XML
نیما محمدنژاد, علی محمد احمدی 117-126
بررسی دلبستگی به خدا و بخشش میان نوجوانان دچار اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران PDF XML
مریم سلمانیان, علی اکبر جوکاریان, علی اصغر کلاهی, علیرضا ابدی, علی اصغر کرامتی نیا, محمدرضا محمدی نیا 127-138
بررسي رابطه ي خشونت جسمي و کلامي–عاطفي تجربه شده و حمايت اجتماعي ادراک شده با افسردگي پس از زايمان در زنان PDF XML
نرگس رحمت الهی, آناهیتا خدابخشی کولایی, لادن منصور, تقی پورابراهیم 139-148


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.