دوره 2, شماره 3

تابستان 1394

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

عوامل راهبردی مدیریت پسماند، آگاهی و مشارکت شهروندان منطقه سه شهرداری تهران PDF XML
قاسم قنبری, شهنام عرشی, مهدی کمری, مریم سروش زاده 149-156
مقايسه سلامت روان، شادکامي و کنترل هيجاني نوجوانان مراکز نگهداري بهزيستي با نوجوانان عادي PDF XML
آناهیتا خدابخشی کولایی, لیلا باوی 157-164
بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی در کودکان حادثه دیده مراجعه کننده به بیمارستان های آیت الله موسوی و ولیعصر زنجان PDF XML
مریم حسنی ها, مهدیه خدابنده لو, فاطمه اسکندری, سعیده مظلوم زاده 165-171
رابطه ادراک از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران PDF XML
محمحسین صافی, فریما محمدی, شهنام عرشی 172-181
پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی PDF XML
مریم فلاحت پیشه, مجتبی حبیبی عسگرآباد, منصوره السادات صادقی, محمود شمشیری 182-192
بررسی وضعیت و علل مصرف تنقلات کم ارزش در ایران و پیشنهاد مداخلات برای کاهش مصرف PDF XML
بهزاد دماری, سهند ریاضی اصفهانی, مریم حاجیان, آرزو رضازاده 193-204


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.