دوره 3, شماره 2

بهار 1395

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و اميد زنان سرپرست خانوار با تمایل یا عدم تمايل به ازدواج مجدد PDF XML
شهلا اروجلو, آناهیتا خدابخشی کولایی 101-110
عوامل استرس زا محیط بالینی دانشجویان رشته پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول PDF XML
مجتبی راجی, محمد فیروزبخت, سمیه بهرامی, یعقوب مدملی, نصرت بهرامی 111-118
رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران PDF XML
سید هادی سید علی تبار, رویا حمیدی, سعید قنبری, علی زاده محمدی, مجتبی حبیبی 119-126
عوامل خطرساز و محافظت كنندۀ فردي، خانوادگي و اجتماعي گرايش به مصرف مواد در دانشجويان PDF XML
مرتضی جهان شاه لو, شهرام محمدخاني, حمید امیری, آفاق فخاری, سپیده حسینی 127-137
بازیافت پسماندهای خانگی اقدامی همسو با اقتصاد مقاومتی PDF XML
آرام تیرگر, زهرا آقالری 138-146
تببین تجارب دانشجویان فارغ التحصیل از وضعیت سلامت معنوی و مهارتهای مرتبط با آن طی دوران تحصیل: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا PDF XML
آرزو فلاحی, بابک نعمت شهربابکی, معصومه هاشمیان 147-155


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.