ثبت نام

این فرم را پر کنید تا برای این مجله ثبت نام کنید

چنانچه قبلا برای این مجله و یا مجله ای دیگر در این سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید

پروفایل

برای وارد کردن اطلاعات زیر به زبان دیگر ابتدا زبان مورد نظر را انتخاب کنید
نام کاربری فقط میتواند دارای حروف کوچک ، اعداد ، خط فاصله و خط فاصله زیرین باشد.
رمز عبور باید حداقل دارای 6 حرف باشد.
تصویر مربوط به تایید صحت
لطفا حروف موجود در تصویر فوق را به ترتیبی که می بینید وارد کنید
  Joan Alice Smith = JAS

نام مؤسسه، مانند دانشکاه سایمون فریزر

شناسه ارکید را از سایت orcid.org تهیه نمایید

(گروه آموزشی, درجه علمی و غیره)
زبانهای کاربردی
: اطلاع از انتشار شماره جدید مجله
: میتوانید به این مجله مقاله ساب میت کنید
: مایلم برای این مجله مقاله داوری کنم. زمینه های داوری به قرار زیر است.

فیلد مورد نیاز