فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) به منظور گسترش مرزهای دانش و انتقال دستاوردهای کاربردی متخصصین حوزه سلامت و ورزش درجهت ارتقای سطح دانش علمی و پژوهشی کشور برای اولین بار به همت دانشجویان علاقمند علوم پزشکی به انتشار یافته‌­های جدید می‌­پردازد تا به مساله‌­یابی و کمک به حل مسایل علمی در این حوزه کمک کند. لذا، از تمامی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان این حوزه جهت ارسال مقالات خویش دعوت به عمل می‌آورد.